• Menu

ساین آژانس چیست

ساین آژانس شامل یوزر نیم و پسوردی ایست که از طرف کارگزار هتل یا پرواز در اختیار مسافرین و یا کانتر های فروش در آژانس های هواپیمایی قرار میگیرد در سایت تیهوتریب مسافران گرامی می توانن با عضویت در قسمت وثبت نام داری ساین از سایت تیهو تریب شوند.

همانطور که تقریبا در همه وبسایت‌های حرفه‌ای انجام می‌شود، این سایت نیز از کوکی‌ها استفاده می‌کند.
.